COVİD-19-dan sonra bərpa müalicəsi - Necə olmalıdır?

  • 01 Okt 2021 18:47
  • 1371 Baxış
 COVİD-19-dan sonra bərpa müalicəsi   - Necə olmalıdır?

Covid-19 infeksiyası, mürəkkəb gedişatı ilə yanaşı, həm də çətin postinfeksion dövrlə xarakterizə olunur.

Bu dövrdə, xəstəliyin qalıq əlamətləri ilə yanaşı, aparılan müalicənin bir çox orqan və sistemlərə mənfi təsiri özünü göstərir.

Məhz bu səbəbdən Covid-19-dan sonrakı bərpa müalicəsində heç bir əlavə təsiri və əks-göstərişi olmayan biotənzimləyici terapiyadan istifadə məqsədəuyğundur.Covid-19-un davam etdiyi 2 il müddətində təqdim olunan sxemlər geniş istifadə olunub və müsbət kliniki effekt nümayiş etdirib.

Həmin biotənzimləyici preparatları təqdim edirik: