Respirator viruslardan necə qorunaq?

  • 2022.09.16 18:45
  • 1087 Baxış
Respirator viruslardan necə qorunaq?Viruslardan qorunmaqda tənəffüs yollarının selikli qişasının tamlığı və immun sistemin normal fəaliyyəti xüsusən vacibdir. Tənəffüs yollarının selikli qişalarının tamlığını qorumaq və immun müdafiəsini artırmaq üçün Euphorbium compositum preparatından geniş istifadə olunur.


Medicina xəbər verir ki, çoxsayli tədqiqatlarla sübut olunmuşdur ki, EUPHORBİUM COMPOSİTUM:


• İltihab mediatorlarının (TNF-a, İFN-Y) sintezinə moduləedici təsir edir

• Virusların replikasiyasını inhibə edir1234 (Tədqiqatlarla aşkarlanıb: müxtəlif viruslara təsir edir: paraqrip II tip, sadə herpes I tip, respirator sinsitial virus, A qrip virusu. )

• Selikli qişanın funksiyasını bərpa edir 1,2,6

• Epitelin baryer funksiyasını gücləndirir

• Burun və burunətrafı ciblərdə iltihabı aradan qaldırır

• Sekretin xaric olmasını asanlaşdırır

• Burun tənəffüsünü asanlaşdırır

Üstünlükləri:

• Çoxhədəfli kompleks təsiri nəticəsində virusəleyhinə, iltihabəleyhinə təsir göstərir. Burnun selikli qişasını bərpa edir.

• Bütün yaş qruplarında, müxtəlif etiologiyalı rinit, sinusit və rinosinusitdə effektivliyi tədqiqatlarla sübuta yetirilmişdir.

• Tərkibində damardaraldıcı komponent yoxdur

• Preparatın uzunmüddətli istifadəsi asılılıq və terapevtik effektin zəifləməsinə səbəb olmur.

• Kəsilmə sindromu və taxifilaksiya vermir.

• Heç bir əlavə təsiri və əks-göstərişi yoxdur.

• Uşaqlarda, hamilələrdə, yaşlılarda istifadəsi təhlükəsizdir.


Euphorbium comp.-un dekongestantlardan üstünlüyü:

• terapevtik asılılıq yaratmır, əlamətlər geri dönmür və selikli qişanı zədələmə riski yoxdur, əlavə olaraq antivirus və iltihabəleyhinə təsiri var.

Euphorbium comp.-un steroidlərdən üstünlüyü:

• burnun selikli qişasını zədələmə riski yoxdur və əlavə olaraq antivirus təsiri var.

Dəniz suyu və duzlu suya qarşı üstünlüyü:

• əlavə olaraq antivirus və iltihabəleyhinə təsiri var.

Bütün bunları nəzərə alaraq Euphorbium comp. günümüzdə virus infeksiyalarında həm profilaktik (
1 püsk. gündə 2 dəfə), həm də müalicə (hər burun dəliyinə 1 püskürmə gündə 3-5 dəfə) məqsədilə istifadə oluna bilər.
Almaniya istehsalı olub, təbii tərkiblidir.