Xromosom, tək gen və bütün genetik analizləri harda verməli?

  • 2022.10.24 14:56
  • 2747 Baxış
Xromosom, tək gen və bütün genetik analizləri   harda verməli?

AFGEN Genetik Diaqnoz Mərkəzində aşağıdakı sahələrə aid xromosom, tək gen xəstəliklərinin, o cümlədən, multifaktorial və infeksion xəstəliklərin diaqnostikası müasir metodlarla aparılır:

• XROMOSOM XƏSTƏLİKLƏRİ (PRENATAL VƏ POSTNATAL DİAQNOSTİKA)
• SONSUZLUĞUN GENETİK TƏYİNİ
• GİNEKOLOJİ XƏSTƏLİKLƏR
• İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏR

• PEDİATRİK XƏSTƏLİKLƏR
• ENDOKRİN XƏSTƏLİKLƏR
• ÜRƏK-DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİ
• HEMATOLOJİ XƏSTƏLİKLƏR
• BÖYRƏK XƏSTƏLİKLƏRİ

• NEVROLOJİ XƏSTƏLİKLƏR
• ONKOLOJİ XƏSTƏLİKLƏR
• QASTROENTEROLOJİ VƏ QARACİYƏR XƏSTƏLİKLƏRİ

• METABOLİK POZULMALARLA ƏLAQƏLİ XƏSTƏLİKLƏR

• İMMUNOPATOLOGİYALAR
• REVMATOLOJİ XƏSTƏLİKLƏR
• GÖZ XƏSTƏLİKLƏRİ
• QULAQ-BURUN-BOĞAZ XƏSTƏLİKLƏRİ
• MİTOXONDRİOPATİYALAR
• PERİODİK XƏSTƏLİKLƏR

• GENETİK SİNDROMLAR

Mərkəzdə İstanbul Universiteti və Ege Universitetindən məzun olan və ixtisaslaşan mütəxəssislər fəaliyyət göstərir

Genetik baxımdan sağlam nəslə sahib olmaq hər dövlət üçün böyük uğurdur. Beləliklə, genetik müayinələrin əsas məqsədi ailə planlanmasına kömək edib, sağlam nəsil yetişdirməkdir. Bundan başqa, genetik müayinə ilə sadəcə genetik xəstəlikləri müəyyənləşdirmək deyil, eyni zamanda, xroniki xəstələrin həyat komfortunu təmin etmək mümkündür.

Ünvan: Bakı, 3 mkr.Pişəvari 110 (Cavadxan küç 24),Memar Əcəmi metrosunun yaxınlığında
Tel: (+99412) 430 35 17 (+9950) 265 66 00