Xroniki xəstəliklərin unikal müalicəsi

  • 2023.09.29 18:29
  • 2137 Baxış
Xroniki xəstəliklərin unikal müalicəsi

Xroniki xəstəliklərin baza müalicəsi üçün inteqrativ təbabətdə Almaniya preparatları ilə effektiv nəticə almaq mümkündür.

"Mediicina" xəbər verir ki, əsas sistem və preparatların təsir mexanizmi belədir:

Coenzyme compositum
Ubichinon compositum

- mitoxondrial funksiyanı aktivləşdirir
- limon turşusu tsiklini aktivləşdirir
- hüceyrənin ATF təchizatını bərpa edir
- metabolik
- antioksidant
- detoksikasion

Placenta compositum

Tərkibindəki maddələrin (orqan estraktı, bitkilər, minerallar, biokatalizatorlar) birgə təsiri nəticəsində

Placenta compositum

qan dövranını, trofikanı və maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır, orqanizmdə regenerasiya proseslərini stimulə edir.

Lymphomyosot

Lymphomyosot güclü drenaj xüsusiyyətinə malik olub, həm xəstəlik zamanı, həm də profilaktik məqsədlə limfa və hüceyrəarası mühitdən toksinləri təmizləyir. Orqanizmin immunoloji reaktivliyini tənzimləyir və bərpa edir, dezintoksikasion təsir göstərir.

Hepar compositum

Hepatoprotektor, regenerasiyaedici, ödqovucu, metabolik təsir edərək qaraciyərin detoksikasion funksiyasını yaxşılaşdırır.

Solidago compositum

- uroseptik
- iltihabəleyhinə
- spazmolitik
- diuretik
- drenaj proseslərinə dəstək
- sidikçıxarıcı yollarının toxumasına dəstək olmaqla, böyrək və
sidikçıxarıcı yolların funksiyasını yaxşılaşdırır

Aygün Musayeva