Uşaqlarda birləşdirici toxuma displaziyası - Müalicəsi

  • 30 İyn 2021 16:25
  • 1212 Baxış
Uşaqlarda  birləşdirici toxuma displaziyası   - Müalicəsi

Uşaqlarda eyni vaxtda bir çox patologiyanın olmasına artıq alışmaqdayıq. Doğularkən bud-çanaq displaziyası, məktəbə gedər-getməz- eynək tələb edən görmə zəifliyi, korsetə ehtiyac yaradan skolioz, supinatoru zəruri edən yastıdabanlıq, breketlə düzəldilməli olan diş qüsurları; yeniyetməlikdə-kifoz, lordoz, ürək problemi; yetkinlikdə - mədə sallanması, damar genişlənməsi, reflüks, ...davamı uzun və çeşidlidir. Bəs nədir heç ortaq nöqtəsi olmayan bu problemləri birləşdirən?

Səbəb - ciddiyə alınmayan, lakin gündəlik həyatda, ümumi sağlamlıqda kifayət qədər ciddi problemlər yaşadan BİRLƏŞDİRİCİ TOXUMANIN DİSPLAZİYASIdır.


Birləşdirici toxuma - dərinin, vətər və bağların, qığırdaqların, sümüklərin, hətta qan və limfanın tərkib hissəsidir. Əsas komponenti - onun gücünü və elastikliyini təmin edən kollagendir. Ən çox rast gəlinən patologiyası- birləşdirici toxumanın displaziyasıdır (BTD). Bu, kollagen yaranmasının pozulmasıdır, bir neçə səbəbdən baş verir:


-kollagenin qeyri-düzgün sintezi -səhv yığılması nəticəsində yaranan anormal kollagen -kollagenin vaxtından tez dağılması -kollagen və elastin liflərinin quruluşunun pozulması və s.

BTD, kollagenin yaranmasında mutasiyaların baş verdiyi genetik pozulma nəticəsində əmələ gəlir.

Birləşdirici toxuma bütün sistemlərdə - ürək-damar, əzələ-hərəkət aparatı, tənəffüs, sidik-cinsiyyət, görmə və eşitmə, sinir sistemində və s. təmsil olduğundan, xəstəliyin təzahürləri də çeşidli olacaq.

Displaziyanın differensiasiya olunmuş və qeyri-differensiasiyalı formaları olur. Birinci forma bəlli genetik pozulmalardır (Elers-Danlos sindromu, Marfan sindromu, Stikler sindromu, displastik skolioz, natamam osteogenez və s). Bu sindromlara nadirən rast gəlinir; daha geniş yayılmış və aktual olan, lakin diqqətdən kənarda qalan QEYRİ-DİFFERENSİASİYA OLUNMUŞ DİSPLAZİYALARDIR (BTQDD).

Bu zaman birləşdirici toxuma sürətlə, vaxtından tez qocalıb deqradasiya edir, çünki struktur dayağı olan kollagenin dağılma sürəti yaranma sürətini üstələyir. Birləşdirici toxuma pozulmaları bir neçə orqan və sistemdə, müxtəlif formalarda təzahür edir:


• Oftalmoloji patologiyalar: miopiya, çəpgözlük, astiqmatizm.

• Sümük-oynaq və əzələ: skolioz, kifoz; erkən yaşlı uşaqlıqda – bud-çanaq oynağının displaziyası, oynaqların hipermobilliyi (əl, ayaq, çiyin, kürək oynaqlarının çıxmasına meyillik, fiziki yüklənməyə xüsusi həssaslıq və travmalara meyillik), yastıdabanlıq, osteoporoz, erkən osteoxondroz, boyun əyriliyi, dişlərin qeyri-düzgün yerləşməsi və inkişafı, dişləmin pozulması; daxili orqanların sallanması və düşməsi

• Mədə-bağırsaq traktı: ezofagit, qastroptoz, öd kisəsinin anomaliyaları və daşyaranmaya meyilliyi, mədə və bağırsaq selikli qişasının iltihabi xəstəliklərinə meyillik, reflüks və peristaltikanın pozulması, qıcıqlanan bağırsaq sindromu, meqakolon, dolixosiqma, divertikullar.

• Sidik sistemi: nefroptoz, böyrəyin və / və ya sidik yollarının ikiləşməsi.

• Ürək-damar sistemi: aritmiya, qan təzyiqində dəyişikliklər, ürəyin qapaq aparatı və damar funksiyasının pozulması (ürək qapaqlarının prolapsı), ürək ritminin pozulması, venoz çatışmazlıq, varikoz

• Reproduktiv sistem: cinsi orqanların inkişafı və yerləşməsində anomaliyalar, qadınlarda spontan abortlar, cinsiyyət orqanlarının sallanması, kişilərdə yevnuxoidizm

• Dəri: nazik, hiperelastik, travmaya meyilli

• Sinir sistemi: vegetativ disfunksiya - tez yorulma, halsızlıq, süstlük, əmək qabiliyyətinin aşağı olması, əsəbilik, qıcıqlıq, ağlağanlıq, baş ağrıları, meteohəssaslıq, yuxu pozulmaları müşahidə olunur. Çoxsaylı və çeşidli təzahürlər insan həyatını çox çətinləşdirə, hamı üçün adi olan şeyləri aşılmaz bir səddə çevirə bilər.


Bəs nə etməli? Varmı bunun çarəsi?

Birləşdirici toxuma displaziyasının spesifik müalicəsi yoxdur, çünki səbəb -genetik mutasiyalara bağlı kollagen sintezinin pozulmasıdır. Müalicə taktikası displaziyanın kliniki formasına əsaslanır və kompleks yanaşma tələb edir. Displaziyadan qurtulmaq tam mümkün deyil, lakin bir çox metodların köməyilə prosesi ləngitmək, mümkün fəsadların qarşısını almaq mümkündür. Bu məqsədlə birləşdirici toxumanı gücləndirən və dağılmasını azaldan qeyri-dərman və medikamentoz terapiyadan istifadə olunur.


Qeyri-dərman üsulları: psixoterapiya, müalicəvi idman, fizioterapiya, refleksoterapiya, osteopatiya, ortopedik korreksiya, optimal qida rejimi (pasientlərin zülallara, keyfiyyətli yağlara, minerallara daha yüksək ehtiyacı olur).
Bunlar artıq formalaşmış patologiyaların korreksiya yollarıdır. Lakin səbəbi, yəni zəif kollagen sintezini gücləndirmək üçün medikamentoz terapiya çox önəmlidir. İnteqrativ tibbdə problemin həllinə yönəlmiş təbii tərkibli, İtaliya istehsalı Guna Made preparatından istifadə olunur.

Kollagenin kəmiyyət və keyfiyyət çatışmazlığının əvəz edilməsi və zədələnmiş toxumanın bərpası üçün şəraitin yaradılması – Guna Made preparatının böyük nailiyyətidir.

Guna Made preparatı komponentləri:

Collagen suis -normal kollagen sintezini stimulyasiya edir, keyfiyyətsiz, natamam strukturlu kollagen yaranmasının qarşısını alır

Funiculus umbilicalis suis - hialuron turşusunun sintezini aktivləşdirir, birləşdirici toxumanın funksiyasını tənzimləyir.
Hyaluronidase - autoloji hialuronidazanın aktivliyini modulyasiya edir, proteoqlikanların sintezini aktivləşdirir
Musculus suis - əzələ funksiyasını yaxşılaşdırır.

Displaziyalı insanlarda kollagenspesifik bir çox makro- və mikro elementlərin səviyyəsi aşağı olur. Maqnezium, kalsium defisiti kollagen sintezini yavaşıdır, onun dağılmasını sürətləndirən maddələrin aktivliyini artırır.

Magnesium gluconicum –sümüklərin mineralizasiyasının, kollagenin yaranma və yetişməsinin mühüm kofaktorudur
Calcium Fluoratum - birləşdirici toxuma strukturlarına təsir edir (sümük, qığırdaq, bağlar, elastik liflər, sümüküstlüyü və s); birləşdirici toxumanın degenerativ dəyişikliklərinin müalicəsində vacib komponentdir.

C vitamini- kollagenin normal sintezi üçün vacib amildir: I tip kollagenin sintezinin aktivləşdirir və oksidləşdirici stresi azaldır

Vitamin B1, Vitamin B6 - B qrup vitaminləri zülal metabolizmini normallaşdırır

Nicotinamid, Ac. Cis aconitum, Ac. Fumaricum, Alpha-ketoglucaricum, Baryum oxalsuccinicum, Natrium oxalaceticum, Natrium Pyrivicum, Manganum gluconicum, Manganum phosphoricum – kollagen istehsalı üçün vacib olan ATF sintezində mühüm rol oynayır.
Beləliklə, GUNA MADE® preparatı


- Birləşdirici toxumanı drenaj edir
- Birləşdirici toxumada trofikanı stimulyasiya edir
- Birləşdirici toxumada degenerativ prosesləri əngəlləyir
- Hialuronidazanın aktivliyini modulyasiya edir
- Birləşdirici toxumada metabolizmi sürətləndirir
- Hialuron turşusunun, kollagen və elastinin sintezini aktivləşdirir


Kollagen sintezinin pozulması ilə əlaqəli çoxsaylı simptomlar - vegetativ disfunksiya və xroniki yorğunluqdan başlamış ağır miopiya, böyrək anomaliyaları, mədə-bağırsaq pozulmaları, ürək qapaqlarının inkişaf anomaliyaları, qapaq prolapsı və requrgitasiyaya qədər – mütləq vaxtında diaqnostika və müalicə olunmalıdır.

Çünki diqqətsiz qalmış və istənilən orqanı zədələyə bilən birləşdirici toxuma displaziyası - yüklü bir həyatdır. Bu baxımdan kollagen sintezinin bütün yollarına təsir edən Guna Made preparatı bu patologiyaların müalicəsində uğurlu seçim ola bilər.